Evangelija pagal Luką

Paieška

Žmogaus Sūnaus atėjimas

25 Bus *ženklų saulėje, mėnulyje ir žvaigždėse, o žemėje tautos blaškysis, gąsdinamos baisaus audringos jūros šniokštimo. 26 Žmonės džius iš baimės, laukdami to, kas turės ištikti pasaulį, nes *dangaus galybės bus sukrėstos. 27 Tuomet žmonės išvys *Žmogaus Sūnų, ateinantį debesyje su didžia galybe ir garbe. 28 Kai visa tai prasidės, atsitieskite ir pakelkite galvas, nes jūsų išvadavimas arti“.
29 Ir jis jiems pasakė palyginimą: „Stebėkite figmedį bei kitus medžius. 30 Kai jie ima sprogti, jūs žinote arti esant vasarą. 31 Taip pat pamatę tai dedantis, žinokite, kad Dievo karalystė arti. 32 Iš tiesų sakau jums: nepraeis ši karta, iki visa tai įvyks. 33 Dangus ir žemė praeis, o mano žodžiai nepraeis.
34 Saugokitės, kad jūsų širdis nebūtų apsunkusi nuo svaigalų, girtybės ir kasdienių rūpesčių, kad toji diena neužkluptų jūsų netikėtai. 35 It žabangai ji užgrius visus žemės gyventojus. 36 Todėl visą laiką budėkite ir melskitės, kad pajėgtumėte išvengti visų būsimųjų nelaimių ir atsilaikyti Žmogaus Sūnaus akivaizdoje“.
37 Taip Jėzus *dienomis mokydavo šventykloje, o naktis praleisdavo vadinamajame Alyvų kalne. 38 Ir nuo ankstyvo ryto visi žmonės rinkdavosi jo pasiklausyti šventykloje.